Thành quả từ sự cộng lực xây dựng đời sống văn hóa mới

Thứ Tư, 15/11/2023 | 16:12

Qua một năm đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH), số hộ gia đình, khu dân cư đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn TX. Giá Rai và huyện Đông Hải tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao số lượng lẫn chất lượng. Diện mạo các ấp ngày càng khang trang, môi trường sống lành mạnh được giữ vững, nếp sống của người dân từng bước thay đổi theo hướng văn minh và tiến bộ. Có được thành quả này là nhờ sự cộng lực của các cấp, các ngành trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH (gọi tắt là phong trào) và nhất là sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

TX. Giá Rai tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sốngtinh thần của người dân. Ảnh: H.T

DỐC TOÀN LỰC XDĐSVH

Xác định XDĐSVH là phong trào giúp xã hội, cộng đồng tốt đẹp hơn, trong năm 2023, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào huyện Đông Hải chú trọng phát triển khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Để chất lượng ấp văn hóa đi vào thực chất, trước tiên địa phương bắt tay từ việc xây dựng mỗi gia đình thật sự là tổ ấm, nơi nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bằng nhiều hình thức vận động và tuyên truyền, mỗi gia đình đã tự ý thức được trách nhiệm, lợi ích của việc xây dựng gia đình trở thành “tế bào” khỏe mạnh của xã hội. Trong năm 2023, các xã, thị trấn trong huyện đã công nhận mới 596 gia đình văn hóa, toàn huyện có 34.376/36.523 gia đình văn hóa, đạt 93,4%.

Song song đó, việc xây dựng ấp văn hóa tiêu biểu được BCĐ phong trào huyện và các xã, thị trấn triển khai thực hiện linh động, phù hợp. Tùy vào tình hình thực tiễn tại địa bàn, từng nơi chủ động lựa chọn, triển khai nội dung thực hiện như: xây dựng nếp sống văn minh trong đám cưới, đám tang và lễ hội; xây dựng các tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò của tổ hòa giải ở cơ sở; giúp nhau xây dựng mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo… Khép lại năm 2023, huyện Đông Hải công nhận 79/84 ấp văn hóa.

Dốc toàn lực XDĐSVH là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của huyện Đông Hải để tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH năm 2024. Theo đó, BCĐ phong trào huyện đề nghị đưa mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng XDĐSVH vào chương trình công tác, kế hoạch của các cấp ủy, chính quyền hằng năm để tập trung chỉ đạo thực hiện; thường xuyên kiện toàn tổ chức BCĐ phong trào ở các cấp. Để phong trào XDĐSVH lan tỏa sâu rộng hơn, huyện Đông Hải cũng sẽ tập trung xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình hay về giữ vững các danh hiệu văn hóa; phát huy các điển hình tiên tiến có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo trong việc thực hiện phong trào.

Ông Trương Quốc Lâm - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Phó Trưởng BCĐ phong trào XDĐSVH huyện Đông Hải, cho biết: “Nhằm giữ vững nền tảng tạo được từ phong trào, BCĐ phong trào huyện sẽ tăng cường công tác khảo sát, kiểm tra và có giải pháp cụ thể trong việc chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Bên cạnh đó, kịp thời tham mưu cho UBND huyện ban hành các đề án, kế hoạch, chương trình ngắn, dài hạn về thực hiện phong trào XDĐSVH…”.

Diện mạo xanh - sạch - đẹp của ấp văn hóa thuộc xã Định Thành A (huyện Đông Hải).

TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

TX. Giá Rai đang trên đường nỗ lực trở thành thành phố vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy. Trong tất cả các giải pháp đang được dốc toàn lực triển khai, phong trào XDĐSVH được xác định có ý nghĩa tạo động lực, nền tảng tinh thần cho địa phương. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, BCĐ phong trào từ thị xã đến cơ sở đã tích cực vận động người dân chỉnh trang đô thị, sắp xếp nhà cửa, trật tự mua bán để hình thành tuyến đường kiểu mẫu, tuyến phố văn minh. Đến nay, địa phương có 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 14 tuyến phố văn minh.

Bên cạnh đó, các mô hình hay được các thành viên BCĐ phong trào ở các cấp nhân rộng, phát triển đi vào thực chất đã góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn và đời sống nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình”, “Ngôi nhà 3 sạch”, “Nông dân bảo vệ môi trường nông thôn”, “Thắp sáng đường quê”… là minh chứng cụ thể và thu hút đông đảo người dân, gia đình đăng ký thực hiện.

Ông Đinh Văn Vẹn - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin, Phó trưởng BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH TX. Giá Rai, cho biết: “BCĐ phong trào sẽ chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ thị xã, các xã, phường đẩy mạnh thực hiện XDĐSVH gắn liền với các phong trào ở cơ sở nhằm làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống của xã hội và các hộ dân. Để tạo sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào, địa phương tiếp tục nhân rộng các mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong đám cưới, đám tang và lễ hội; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước khu dân cư văn hóa phù hợp với thực tế của các khóm, ấp”.

Chính từ sự cộng lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong thực hiện phong trào đã giúp TX. Giá Rai và huyện Đông Hải gặt hái nhiều thành quả đáng phấn khởi. Trong quá trình thực hiện phong trào không phải là không có những khó khăn và thách thức, tuy nhiên chính sự chung sức, đồng lòng đã giúp hai địa phương này vượt qua mọi trở ngại. Với những thành quả đã đạt được trong năm 2023 và đường hướng đã được vạch ra trong năm 2024, tin rằng phong trào XDĐSVH ở TX. Giá Rai và huyện Đông Hải sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, tạo nên những hiệu ứng tốt trong thời gian tới.

HỮU THỌ

Viết bình luận mới