Thanh thiếu niên

Hơn 250 đoàn viên - thanh niên tham gia Sàn giao dịch việc làm năm 2023

Thứ Tư, 15/11/2023 | 15:45

(BL-ĐKC) Thị đoàn Giá Rai vừa phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thị xã tổ chức Sàn giao dịch và tư vấn, giới thiệu việc làm TX. Giá Rai năm 2023 với chủ đề “Kết nối cung cầu lao động hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, đoàn viên - thanh niên và người lao động”. Hơn 250 đoàn viên - thanh niên, học sinh trên địa bàn thị xã tham gia sàn giao dịch (ảnh).

Theo đó, các đối tượng tham gia được hướng dẫn đăng ký tìm việc làm thông qua hình thức trực tuyến tại Fanpage của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Đồng thời, được phổ biến Luật Lao động xoay quanh các nội dung: chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động…

Viết bình luận mới