Tư vấn pháp luật

Hướng dẫn khai, nộp thuế với hộ kê khai năm 2024

Thứ Tư, 15/11/2023 | 15:12

Hỏi: Các hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai thì việc khai thuế, nộp thuế được thực hiện như thế nào?

H.N.H (TX. Giá Rai)

Trả lời: Với các hộ kinh doanh lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai, theo quy định gồm hộ kinh doanh quy mô lớn; và hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Tiêu chí để xác định hộ kinh doanh quy mô lớn là doanh thu hoặc lao động sử dụng; trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên; trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

Hộ kê khai phải thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hộ kê khai trong lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu kinh doanh theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán.

Hộ kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định. Hộ kê khai có thể thực hiện khai thuế theo hình thức điện tử tại địa chỉ website thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ “CÁ NHÂN”, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai bao gồm tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm Thông tư 40/2021/TT-BTC; phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ. Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kê khai hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Thân ái!

Luật gia KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới