Giảm nghèo - Việc làm

 • “Trái ngọt” trên hành trình giảm nghèo bền vững
 • 17:01 04/12/2023
 • Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo, dự án thuộc chương trình, đặc biệt là dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo; hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
 • Ông Trần Văn Bông: Thoát nghèo nhờ hiệu quả của chính sách giảm nghèo
 • 15:35 04/12/2023
 • Ngoài 50 năm tuổi, là lao động chính nhưng lại mất sức lao động, những tưởng ước mơ thoát nghèo của ông Trần Văn Bông (52 tuổi, ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) sẽ vẫn mãi dang dở, song nhờ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của địa phương mà ông dần dần thực hiện được mong ước.
 • Huyện Phước Long: Giảm nghèo bền vững từ phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi
 • 16:39 27/11/2023
 • ​Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Phước Long thực hiện có hiệu quả công tác vận động, đẩy mạnh phong trào Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Từ phong trào này đã góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM), phát huy được tính năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân, thúc đẩy SX-KD đạt hiệu quả kinh tế cao.
 • Năm 2024: Phấn đấu giới thiệu việc làm cho hơn 18.500 lao động
 • 17:12 24/11/2023
 • Đến thời điểm này, Trung tâm DVVL tỉnh đã xây dựng kế hoạch năm 2024. Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng, hiện đại và sâu rộng đến từng địa bàn khóm, ấp và cả đối tượng học sinh trung học phổ thông về chủ trương của Nhà nước, các chính sách hỗ trợ về lao động - việc làm của địa phương…
 • Giảm nghèo từ những mô hình kinh tế hiệu quả
 • 18:43 17/11/2023
 • Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, TP. Bạc Liêu tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các mô hình sinh kế giảm nghèo và nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo qua từng năm; thu nhập, đời sống người dân được nâng lên.
 • Huyện Phước Long: Phát huy vai trò các hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo
 • 14:44 01/11/2023
 • ​Thực hiện công tác giảm nghèo, thời gian qua, huyện Phước Long đã phát huy vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể trong hướng dẫn, hỗ trợ phương tiện sản xuất, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.