BHXH TX. Giá Rai: Đẩy mạnh truyền thông và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội

Thứ Sáu, 17/11/2023 | 15:25

Trên địa bàn TX. Giá Rai tập trung nhiều doanh nghiệp và thu hút đông lao động tham gia. Do vậy, việc thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an sinh và góp phần bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho người lao động (NLĐ).

LAO ĐỘNG BỊ MẤT QUYỀN LỢI

Trước thực trạng vẫn còn nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn chưa thực hiện tốt chính sách BHXH cho NLĐ, từ đầu năm 2023 đến nay, ngoài việc đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, BHXH TX. Giá Rai còn chủ động phối hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh) tiến hành thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Song, qua số liệu của ngành Thuế, số doanh nghiệp mới chưa tham gia BHXH có đến 118 đơn vị, với tổng số lao động gần 540 người. Đồng thời, số doanh nghiệp chưa tham gia đầy đủ và tham gia theo kiểu đối phó có hơn 120 đơn vị, với trên 7.910 lao động. Đây vốn là thực trạng rất phổ biến ở TX. Giá Rai, do đặc thù của nghề chế biến thủy sản xuất khẩu nên nhiều doanh nghiệp đã “lách luật” bằng việc đưa các lao động thường xuyên vào nhóm lao động thời vụ hay công nhật, với mục đích trốn tránh trách nhiệm của mình đối với NLĐ. Điều này đồng nghĩa với việc NLĐ bị tước đi các quyền lợi chính đáng, trở thành gánh nặng cho cộng đồng trong tương lai do không có “điểm tựa” tài chính khi mất sức lao động, hoặc ốm đau, bệnh tật cần phải điều trị thường xuyên.

Đáng quan tâm hơn nữa là tình trạng nhiều doanh nghiệp cố tình chây ì không đóng, hoặc đóng không đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ. Từ đó, làm ảnh hưởng đến việc giải quyết các chính sách cũng như việc chốt sổ cho NLĐ khi chuyển nơi làm việc. Thậm chí, có nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số lao động tham gia BHXH, BHYT chỉ từ 1 - 2 người. Cùng với đó, có những doanh nghiệp có lao động thuộc diện tham gia BHXH, nhưng chưa đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ, do tình hình sản xuất - kinh doanh của đơn vị gặp nhiều khó khăn.

Lao động làm việc tại một nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn TX. Giá Rai. Ảnh: K.T

TĂNG CƯỜNG THANH, KIỂM TRA

Theo BHXH TX. Giá Rai, để giải quyết những khó khăn hiện nay và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023, BHXH thị xã sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh), các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có số lao động chưa tham gia để khai thác và quyết tâm thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN... nhằm giải quyết kịp thời quyền lợi của NLĐ và góp phần giảm nợ đọng theo chỉ tiêu trên giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn về công tác truyền thông của BHXH tỉnh đã ban hành gắn với chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông đã được hướng dẫn, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội địa phương; chú trọng truyền thông, vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và BHYT cho học sinh - sinh viên.

Mặt khác, chủ động phối hợp với tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn rà soát, lựa chọn đối tượng tiềm năng, tích cực tổ chức các hội nghị đối thoại, tư vấn nhằm tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình đã được BHXH tỉnh giao. Đồng thời, chủ động lựa chọn hình thức truyền thông hiệu quả, phù hợp với đặc điểm dân cư, thu nhập, ngành nghề của từng nhóm chủ thể để tập trung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Đặc biệt, chú trọng hình thức tuyên truyền như: hội nghị đối thoại trực tiếp, tư vấn nhóm nhỏ đến tận tổ dân phố, khóm, ấp, xã, phường; thực hiện viết, gửi tin, bài trên báo, đài địa phương; phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở...

Tiếp tục mở rộng hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu  BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với tổ chức, bộ máy làm công tác thu và tổ chức dịch vụ thu; chấn chỉnh kịp thời sai phạm, nhũng nhiễu làm hạn chế kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác phát triển người tham gia. Song song đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đội ngũ viên chức, NLĐ của đơn vị đối với người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng, coi đây là cơ sở quan trọng để phát triển người tham gia.

Ngoài việc tập trung cho công tác khai thác, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và thu hồi nợ đọng BHXH, từ nay đến cuối năm 2023, BHXH thị xã quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu như: cài đặt VssID-BHXH số đối với người đang tham gia; phối hợp với UBND các xã, phường phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…

KIM TRUNG

Mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Với việc bổ sung chế độ trợ cấp hưu trí xã hội và hạ độ tuổi hưởng từ 80 xuống 75 tuổi, dự kiến toàn quốc sẽ có khoảng 800.000 - 1 triệu người cao tuổi được hưởng chính sách này.

So với Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) có một số nội dung thay đổi. Trong đó, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) có đề xuất bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống BHXH đa tầng. Cụ thể, dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) bổ sung Chương III về trợ cấp hưu trí xã hội (từ Điều 27 đến Điều 31). Trong đó quy định: Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khác thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Dự thảo Luật cũng giao Chính phủ báo cáo Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tính đến cuối năm 2022, Việt Nam có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (từ 55 tuổi trở lên đối với nữ; từ 60 tuổi trở lên đối với nam). Tuy nhiên, số người có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội chỉ hơn 5,1 triệu người, tức khoảng 35% số người nghỉ hưu. Vì vậy, Chính phủ đề xuất hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80  xuống còn 75 tuổi sẽ giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thêm khoảng 800.000 - 1 triệu người cao tuổi.

Tại chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH - Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt sẽ giảm từ 80 tuổi xuống 75 tuổi và phấn đấu từng bước giảm dần đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Mức hưởng giao cho Chính phủ quy định linh hoạt tùy vào tình hình kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Viết bình luận mới