CHUYỂN ĐỔI SỐ

 • Tiếp nhận nhiều phản ánh qua IOC
 • 15:53 01/12/2023
 • (BL-NQ) Từ khi đưa vào vận hành thử nghiệm, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh đã nhận được nhiều phản ánh của công dân.
 • Tuổi trẻ tích cực chuyển đổi số
 • 15:34 27/11/2023
 • Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số (CĐS) là xu thế tất yếu, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đều có những phương hướng, giải pháp đẩy mạnh CĐS, trong đó đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) được coi là lực lượng tiên phong.
 • TP. Bạc Liêu đẩy mạnh thực hiện Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư
 • 15:57 10/11/2023
 • ​TP. Bạc Liêu đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Theo đó, địa phương thực hiện Đề án 06 bằng 20 mô hình cụ thể đến hết năm 2025.
 • Phổ biến ứng dụng “Bạc Liêu Smart”
 • 15:55 10/11/2023
 • Sở TT-TT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến ứng dụng “Bạc Liêu Smart” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
 • Chỉ có 25% công dân Bạc Liêu tham gia chuyển đổi số
 • 15:55 10/11/2023
 • Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh chỉ mới có 25% công dân tham gia chuyển đổi số (CĐS). Mặc dù tất cả dân số đã được phủ sóng di động, toàn bộ xã, phường, thị trấn đã có cáp quang tới trung tâm xã, tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa biết sử dụng và thiếu quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cuộc sống.
 • Giảm nghèo về thông tin gắn với chuyển đổi số
 • 15:47 30/10/2023
 • Xác định đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) sẽ nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo năm 2023, các cấp, các ngành, đoàn thể tỉnh nhà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.